Spausdinti
, terminologija

Sausio 16 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje svarstyti Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijų pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai ir Lietuvos Respublikos terminų bankui teikiami aukštosios mokyklos vadovėlio terminai.

Terminų straipsnių rinkinius sudaro:

1. Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo pakeitimo įstatymo projekto terminas (pateikė Žemės ūkio ministerija).
2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-987 2 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 8¹ straipsniu įstatymo projekto terminas (pateikė Žemės ūkio ministerija).
3. Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo projekto terminai (pateikė Aplinkos ministerija).

Atkreiptas dėmesys į taisytinus terminų straipsnius. Pagal pakomisės pastabas pataisytus terminų straipsnių rinkinius nutarta teikti svarstyti Kalbos komisijai.

Parengė Gita Kazlauskaitė