Spausdinti
, terminologija

Gegužės 10 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Teisingumo ir susisiekimo ministerijų pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

Rinkinius sudaro:
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Procesinių dokumentų įteikimo ir pranešimo apie įteiktinus procesinius dokumentus palikimo adresato deklaruotoje gyvenamojoje vietoje tvarkos aprašo ir pranešimo apie įteiktinus procesinius dokumentus formos patvirtinimo“ projekto terminai (pateikė Teisingumo ministerija).
2. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 10, 13, 29, 33 straipsnių ir įstatymo priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 6², 29¹ straipsniais įstatymo projekto terminai (pateikė Susisiekimo ministerija).
3. Keičiamas aprobuotas Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 10, 13, 29, 33 straipsnių ir įstatymo priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 6², 29¹ straipsniais įstatymo projekto terminas privalomoji transporto priemonių techninė apžiūra (pateikė Susisiekimo ministerija).
4. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. 3-600 „Dėl Vidaus vandenų kelių eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto terminai (pateikė Susisiekimo ministerija).
5. Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo Nr. I-1513 2, 7, 11, 84, 88 ir 89 straipsnių pakeitimo ir įstatymo priedo papildymo įstatymo projekto terminas (pareikė Susisiekimo ministerija).

Atkreiptas dėmesys į taisytinus terminų straipsnius. Pagal pakomisės pastabas pataisytus terminų straipsnių rinkinius nutarta teikti svarstyti Kalbos komisijai.

Parengė Gita Kazlauskaitė