Spausdinti
, terminologija

Rugsėjo 26 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Teisingumo, Aplinkos ir Krašto apsaugos ministerijų pateikti terminų straipsnių rinkiniai.


Terminų rinkinius sudaro:

1. Europos teisės departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos generalinio direktoriaus įsakymas „Dėl Europos Sąjungos teisės aktų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų ir jų projektų atitikties lentelių pildymo rekomendacijų patvirtinimo“ projekto terminai (pateikė Teisingumo ministerija).
2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 540 „Dėl Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto terminai (pateikė Aplinkos ministerija).
3. Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo Nr. VIII-1749 pakeitimo įstatymo projekto terminas (pateikė Teisingumo ministerija).
4. Lietuvos Respublikos karo padėties konstitucinio įstatymo įstatymo projekto terminai (pateikė Krašto apsaugos ministerija).

Atkreiptas dėmesys į taisytinus terminų straipsnius. Pagal pakomisės pastabas pataisytus terminų straipsnių rinkinius nutarta teikti svarstyti Kalbos komisijai.

Parengė Gita Kazlauskaitė