Spausdinti
, terminologija

Spalio 10 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Aplinkos, Finansų, Sveikatos apsaugos, Ūkio, Žemės ūkio ministerijų, taip pat Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

Rinkiniai sudaryti iš šių rengiamų teisės aktų terminų:

1. Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo Nr. VIII-935 2 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 7(1) straipsniu įstatymo projekto;
2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 540 „Dėl Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto;
3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl žemės ūkio ministro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 3D-941 „Dėl žemės ūkio ir maisto produktų mažmeninių kainų bei ūkinių gyvūnų kainų tyrimo“ pakeitimo“ projekto;
4. Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 2 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto;
5. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymo „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.4.4-2018 „Asmenų, veikiančių branduolinės energetikos sektoriuje, patirties naudojimas“ patvirtinimo“ projekto;
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 6 d. nutarimo Nr. 1059 „Dėl Mokesčių mokėtojų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto;
7. Lietuvos Respublikos valstybės iždo įstatymo Nr. I-712 2 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto;
8. Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo pakeitimo įstatymo projekto;
9. Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 2 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto.

Pritarta, pavyzdžiui, šiems terminams: startuolis, paviršinio vandens telkinio apsaugos zona, reprezentatyviųjų maisto produktų krepšelis, saugai svarbus neįprastasis įvykis, nepaveikusis įvykis, privalomasis nurodymas, patiekalas su ekologiškomis sudedamosiomis dalims.
Pateikta pastabų dėl kai kurių terminų ir apibrėžčių.


Parengė Alvydas Umbrasas