Spausdinti
, terminologija

Birželio 7 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Žemės ūkio ir Teisingumo ministerijų pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

Rinkinius sudaro:

1. Lietuvos Respublikos psichologų praktinės veiklos įstatymo projekto Nr. XIIIP-685 terminai (pateikė Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija).
2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 485/550 „Dėl Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto terminai (pateikė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba).
3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 3D-491 „Dėl Ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo taikant dvejybinio įrašo būdą rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo projekto terminai (pateikė Žemės ūkio ministerija).
4. Lietuvos Respublikos civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymo Nr. X-1702 pakeitimo įstatymo projekto terminai neteisminė mediacija ir teisminė mediacija (pateikė Teisingumo ministerija).

Atkreiptas dėmesys į taisytinus terminų straipsnius. Pagal pakomisės pastabas pataisytus terminų straipsnių rinkinius nutarta teikti svarstyti Kalbos komisijai.

Parengė Gita Kazlauskaitė