Spausdinti
, terminologija

Birželio 26 d. Terminologijos pakomisės nuotoliniame posėdyje apsvarstyti Aplinkos, Kultūros ir Žemės ūkio ministerijų, taip pat Seimo Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

Rinkiniai sudaryti iš šių rengiamų teisės aktų terminų:

1. Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 1, 2, 4, 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto;
2. Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 1, 2, 9(1), 12, 13 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo ketvirtuoju(2) skirsniu įstatymo projekto;
3. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2, 19, 20, 22, 24, 25, 31, 33, 34, 34(1), 37, 38, 39, 40, 40(1), 40(2), 40(3), 40(4), 43, 45, 47, 48, 52 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 32(1) ir 40(2) straipsniais, 34(2) straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir įstatymo trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projekto;
4. Lietuvos Respublikos pašarų įstatymo Nr. VIII-1610 pakeitimo įstatymo projekto;
5. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų fitosanitarinio patikrinimo, fitosanitarinės stebėsenos ir fitosanitarijos priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto;
6. Statybos techninio reglamento STR 2.07.02:2019 „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo statinio inžinerinės sistemos; vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžineriniai tinklai; vandens ėmimas, vandens ruošimas; nuotekų valyklos“ projekto;
7. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos tarnybos direktoriaus įsakymo „Dėl Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.01.02.:2015 „Inžinerinių tinklų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarka“ patvirtinimo“ projekto ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 3D-942 „Dėl Veiklos, susijusios su kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų populiarinimu ir realizavimu, finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto.


Parengė Alvydas Umbrasas