Spausdinti

Birželio 26 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos, Žemės ūkio, Aplinkos, Ekonomikos ir inovacijų ministerijų pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.


Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkinius sudaro:

1. Lietuvos Respublikos žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymo Nr. VIII-157 2, 3, 9, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1093(3) terminas (pateikė Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija).
2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklos „Parama vietiniams keliams“ įgyvendinimo 2019 metais taisyklių patvirtinimo“ projekto terminas (pateikė Žemės ūkio ministerija).
3. Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo Nr. VIII-1641 pakeitimo įstatymo projekto terminas (pateikė Aplinkos ministerija).
4. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 pakeitimo įstatymo projekto terminai (pateikė Ekonomikos ir inovacijų ministerija).
5. Keičiami aprobuoti Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 pakeitimo įstatymo projekto terminai (pateikė Ekonomikos ir inovacijų ministerija).

Posėdyje taip pat apsvarstytas Lietuvos Respublikos terminų bankui teikiamas S. Maciulevičiaus, A. Venčkausko, E. Kazanavičiaus vadovėlio „Kompiuterių architektūra“ terminų straipsnių rinkinys (pateikė Kauno technologijos universiteto).

Parengė Gita Kazlauskaitė