Spausdinti
, terminologija

Sausio 13 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Aplinkos ir Energetikos ministerijų Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

Rinkiniai sudaryti iš šių rengiamų teisės aktų terminų:

1. Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu įstatymo Nr. XI-2052 2, 5, 6, 8, 12, 13 ir 13(1) straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 6(1) straipsniu įstatymo projekto;
2. Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo projekto;
3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Konkursų naudoti naudingųjų iškasenų, išskyrus angliavandenilius, išteklius ir žemės gelmių ertmes vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto;
4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Užsakovo reikalavimų informacijai, Statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo plano ir Statinio informacinio modeliavimo protokolo patvirtinimo“ projekto.

Pateikta pastabų dėl terminų ir jų apibrėžčių. Pagal pastabas pataisyti terminų rinkiniai bus teikiami aprobuoti Kalbos komisijai ir skelbiami Terminų banke.


Parengė Alvydas Umbrasas