Spausdinti
, terminologija

Birželio 19 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Aplinkos, Finansų, Sveikatos apsaugos, Susisiekimo, Žemės ūkio ministerijų ir Vyriausybės Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

Rinkiniai sudaryti iš šių rengiamų teisės aktų terminų:

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. V-1073 „Dėl Specialiųjų reikalavimų stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos priėmimo-skubiosios pagalbos skyriui patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto;
2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 3-23 „Dėl Užsienio valstybių laivų kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto;
3. Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo projekto;
4. Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo pakeitimo įstatymo projekto;
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1515 „Dėl neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių nustatymo“ pakeitimo“ projekto;
6. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto.


Parengė Alvydas Umbrasas