Spausdinti
, terminologija

Gegužės 13 d. Terminologijos pakomisės nuotoliniame posėdyje apsvarstyti, Finansų, Sveikatos apsaugos, Žemės ūkio ministerijų ir Radiacinės saugos centro Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

Rinkiniai sudaryti iš šių rengiamų teisės aktų terminų:

  1. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 2, 9(1), 12, 13, 40, 57, 64, 71, 71(1), 75, 78, 78(1), 79, 84, 85, 90, 116, 117, 120 straipsnių, XII skyriaus penktojo skirsnio, 2 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 4(3), 9(3), 13(2), 14(1), 34(1), 53(1) straipsniais ir XII skyriaus šeštuoju, septintuoju, aštuntuoju skirsniais įstatymo projekto;
  2. Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymo Nr. VIII-529 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto;
  3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 159 „Dėl Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto;
  4. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Paramos įmonėms, vykdančioms žemės ūkio produktų perdirbimo veiklą paukštienos, kiaušinių ir galvijienos sektoriuose ir patyrusioms nuostolių dėl COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) epideminės situacijos, teikimo taisyklių patvirtinimo“ projekto.

Parengė Alvydas Umbrasas