Spausdinti
, terminologija

Kovo 4 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Krašto apsaugos ir Žemės ūkio ministerijų pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai ir Lietuvos standartizacijos departamento pateiktas Lietuvos standarto projekto terminų straipsnių rinkinys.

Terminų straipsnių rinkinius sudaro:

1. Lietuvos Respublikos karo policijos įstatymo pakeitimo projekto terminų straipsniai (pateikė Krašto apsaugos ministerija).
2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 171 „Dėl Vaisių ir (ar) uogų vyno, vaisių ir (ar) uogų vyno gėrimų ir kokteilių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Žemės ūkio ministerija).
3. Lietuvos standarto LST ISO 5127:2019 „Informacija ir dokumentavimas. Pagrindai ir aiškinamasis žodynas“ (tapatus ISO 5127:2017) projekto terminų straipsniai (pateikė Lietuvos standartizacijos departamentas).

Parengė Gita Kazlauskaitė