Spausdinti
, terminologija

Gegužės 27 d. Terminologijos pakomisės nuotoliniame posėdyje apsvarstyti Kultūros, Socialinės apsaugo ir darbo, Sveikatos apsaugos ir Žemės ūkio ministerijų Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

Rinkiniai sudaryti iš šių rengiamų teisės aktų terminų:

1. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 pakeitimo įstatymo projekto;
2. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 2, 13, 17, 19, 21, 23, 24 ir 24(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projekto;
3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 758 „Dėl kraujagyslių chirurgijos stacionarinių vaikų ir suaugusiųjų paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ pakeitimo“ projekto;
4. Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo Nr. XII-1907 pakeitimo įstatymo projekto;
5. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Paramos pieno perdirbimo įmonėms, patyrusioms nuostolių dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epideminės situacijos, teikimo taisyklių patvirtinimo“ projekto.


Parengė Alvydas Umbrasas