Spausdinti
, terminologija

Kovo 22 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Aplinkos, Teisingumo ir Žemės ūkio ministerijų Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

Rinkiniai sudaryti iš šių rengiamų ar jau paskelbtų teisės aktų terminų:

1. Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo;
2. Lietuvos Respublikos balsavimo internetu sistemos sukūrimo ir įgyvendinimo įstatymo projekto;
3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Dalyvavimo žemės ūkio, maisto pramonės ir žuvininkystės parodose, verslo misijose, mugėse, produktų pristatymuose užsienio valstybėse finansavimo taisyklių patvirtinimo“ projekto.


Pritarta, pavyzdžiui, šiems terminams: kapinių prižiūrėtojas, kremavimo įmonė, laidojimo paslaugų teikėjas, verslo misija, balsavimas internetu. Pateikta pastabų dėl kai kurių terminų ir apibrėžčių. Taip pat aptartas D. Nenartavičiūtės pagal Europos Komisijos projektą rengiamas finansų rinkos ir išvestinių finansinių priemonių rinkos terminų straipsnių sąrašas.

Parengė Alvydas Umbrasas