Spausdinti
, terminologija

Lapkričio 7 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Aplinkos ir Susisiekimo ministerijų Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

Rinkiniai sudaryti iš šių rengiamų teisės aktų terminų:

1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo „Dėl techninio reglamento „Jūrų uostų ir laivybos statinių projektavimas“ patvirtinimo“ projekto;
2. Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų įstatymo Nr. IX-375 pakeitimo įstatymo projekto.

Pritarta, pavyzdžiui, šiems terminams: navigacijos zona, bangolaužis, buja, dokas, kilis, laivo atmušas, ratų atmušas, krantinė, laivakelis, molas, palas, plūdrusis dokas, sausasis dokas, pirsas, švartavimo lynas, žemsiurbė.
Pateikta pastabų dėl kai kurių terminų ir apibrėžčių.


Parengė Alvydas Umbrasas