Spausdinti
, terminologija

Vasario 5 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos terminologijos pakomisė apsvarstė Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos ministerijų ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos pateiktus Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkinius.


Terminų straipsnių rinkinius sudaro:

1. Lietuvos Respublikos jaunimo pagrindų įstatymo Nr. IX-1871 projekto terminų straipsniai (pateikė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija).
2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-710 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 142: 2007 „Skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Sveikatos apsaugos ministerija).
3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. V-568 ,,Dėl Lietuvos medicinos normos MN 41:2013 „Gydytojas periodontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Sveikatos apsaugos ministerija).
4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. V-463 ,,Dėl Lietuvos medicinos normos MN 48:2010 „Gydytojas odontologas ortopedas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Sveikatos apsaugos ministerija).
5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-708 ,,Dėl Lietuvos medicinos normos MN 49:2009 „Gydytojas endodontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Sveikatos apsaugos ministerija).
6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. V-159 „Dėl Cukrinio diabeto ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Sveikatos apsaugos ministerija).
7. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2020 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. 22.3-18 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.3.1-2020 „Avarinės parengties užtikrinimas branduolinės energetikos objektuose“ patvirtinimo“ termino straipsnis (pateikė Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcija).

Parengė Gita Kazlauskaitė