Spausdinti
, terminologija

Rugsėjo 8 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Aplinkos, Ekonomikos ir inovacijų, Finansų, Sveikatos apsaugos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, taip pat Seimo Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

 

Rinkiniai sudaryti iš šių rengiamų teisės aktų terminų:

1. Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo Nr. IX-1826 2, 7 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projekto;
2. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 4-1100 „Dėl Valstybės valdomų įmonių specialiųjų įpareigojimų nustatymo ir informacijos pateikimo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto;
3. Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatymo Nr. XIII-2690 pakeitimo įstatymo projekto;
4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. D1-805 „Dėl Atliekų deginimo įrenginiuose ir bendro atliekų deginimo įrenginiuose susidariusių pelenų ir šlako tvarkymo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto;
5. Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 2, 5, 8, 10, 11 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 7(2) straipsniu ir 1(1) priedu įstatymo projekto;
6. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 1, 2, 3(3), 25, 28, 30, 32(1), 34(24), 34(25), 34(26), 35 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo antruoju(3) ir aštuntuoju(11) skirsniais įstatymo projekto;
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“ pakeitimo“ projekto;
8. Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatymo Nr. XI-393 1, 2, 3, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 42, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 66, 77, 78, 80, 81, 82, 87, 107, 108, 113, 116, 128 straipsnių, III skyriaus ketvirtojo skirsnio pavadinimo, priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 21(1), 25(1), 25(2), 25(3), 25(4), 26(1), 26(2), 26(3), 26(4), 26(5), 26(6), 49(1), 52(1) ir 101(1) straipsniais ir 27 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto;
9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Stacionarinių priklausomybės ligų gydymo pagal Minesotos programą paslaugų teikimo asmenims, turintiems psichikos ir elgesio sutrikimų dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ir (ar) patologinio potraukio azartiniams lošimams, tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto;
10. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 19, 22, 25, 26, 27, 31, 46, 55, 58, 82, 92, 93, 94, 95, 101 ir 102 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 82(1), 82(2), 82(3) ir 103(1) straipsniais įstatymo projektas Nr. XIIIP-4877(2).

 

Pateikta pastabų dėl terminų ir jų apibrėžčių. Pagal pastabas pataisyti terminų rinkiniai bus teikiami aprobuoti Kalbos komisijai ir skelbiami Terminų banke.

 

Parengė Alvydas Umbrasas