Spausdinti
, terminologija

Balandžio 8 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje nuotoliniu būdu apsvarstyti Aplinkos ir Energetikos ministerijų pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

Terminų straipsnių rinkinius sudaro:
1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 balandžio 3 d. įsakymo Nr. D1-273 „Dėl geoterminių gręžinių projektavimo, įrengimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Aplinkos ministerija).
2. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 1-37 „Dėl Degalinių eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Energetikos ministerija).

Parengė Gita Kazlauskaitė