Spausdinti
, terminologija

Gegužės 6 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės nuotoliniame posėdyje apsvarstyti Žemės ūkio ministerijos pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai

Terminų straipsnių rinkinius sudaro:
1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 1.01:2020 „Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarka“ patvirtinimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Žemės ūkio ministerija).
2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 3D-14 „Dėl Galvijų veislių nustatymo pagal kraujo laipsnį tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Žemės ūkio ministerija).
3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 3D-80 „Dėl Teisės aktų nuostatų pažeidimų, susijusių su Europos žemės ūkio garantijų fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Europos žuvininkystės fondo priemonių įgyvendinimu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto termino straipsnis (pateikė Žemės ūkio ministerija).

Parengė Gita Kazlauskaitė