Spausdinti
, terminologija

Spalio 21 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Susisiekimo ir Sveikatos apsaugos ministerijų pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

Terminų straipsnių rinkinius sudaro:
1. Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo projekto termino straipsnis (pateikė Susisiekimo ministerija).
2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. V-946 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Sveikatos apsaugos ministerija).

Atkreiptas dėmesys į taisytinus terminų straipsnius. Pagal pakomisės pastabas pataisytus terminų straipsnių rinkinius bendru sutarimu nutarta teikti svarstyti Kalbos komisijai.

Parengė Gita Kazlauskaitė