Spausdinti
, terminologija

Vasario 23 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Sveikatos apsaugos ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Lietuvos Respublikos terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

Terminų straipsnių rinkinius sudaro:
1. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 2 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto termino straipsnis (pateikė Sveikatos apsaugos ministerija).
2. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl Naftos ir (ar) naftos produktų terminalų gaisrinės saugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas).

Posėdyje taip pat baigti svarstyti Lietuvos standarto projekto Lietuvos standarto projekto prLST EN ISO 5527:2015 „Grūdai. Aiškinamasis žodynas“ (ISO 5527:2015) terminų straipsniai.

Atkreiptas dėmesys į taisytinus terminų straipsnius. Pagal pakomisės pastabas pataisytus terminų straipsnių rinkinius bendru sutarimu nutarta teikti svarstyti Kalbos komisijai.

Parengė Gita Kazlauskaitė