Spausdinti
, terminologija

Birželio 17 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės nuotoliniame posėdyje apsvarstyti Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijų, Vidaus reikalų ir Sveikatos apsaugos ministerijų pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.


Terminų straipsnių rinkinius sudaro:

1. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 2, 3, 6, 9 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1250 termino straipsnis (pateikė Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija).
2. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 1, 20 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4278 terminų straipsniai (pateikė Vidaus reikalų ministerija).
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Projektų valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija).
4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Visuomenės psichologinės (emocinės) gerovės stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Sveikatos apsaugos ministerija).
5. Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo Nr. VIII-1207 pakeitimo įstatymo projekto terminų straipsniai (pateikė Sveikatos apsaugos ministerija).

Parengė Gita Kazlauskaitė