Spausdinti
, terminologija

Birželio 23 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Seimo, Finansų ministerijos, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

Rinkiniai sudaryti iš šių rengiamų teisės aktų terminų:

1. Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatymo Nr. XI-393 1, 2, 3, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 42, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 66, 77, 78, 80, 81, 82, 87, 107, 108, 113, 116 straipsnių, III skyriaus ketvirtojo skirsnio pavadinimo, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 21(1), 25(1), 25(2), 25(3), 25(4), 26(1), 26(2), 26(3), 26(4), 26(5) 26(6), 50(1) ir 52(1) straipsniais ir 27 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto;
2. Lietuvos Respublikos įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatymo Nr. IX-2387 1, 2, 12 straipsnių, priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo antruoju(1) skirsniu įstatymo projekto;
3. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 10 d. nutarimo Nr. O3-100 ,,Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. O3-35 „Dėl Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“ projekto;
4. Lietuvos Respublikos psichologų praktinės veiklos įstatymo projekto.

Posėdyje taip pat apsvarstyti Lietuvos standartizacijos departamento pateikti Lietuvos standarto projekto Pr LST EN 12944-3:2019 Trąšos ir kalkinimo medžiagos. Aiškinamasis žodynas. 3 dalis. Kalkinimo medžiagų terminai terminų straipsniai.
Pateikta pastabų dėl terminų ir jų apibrėžčių. Pagal pastabas pataisyti terminų rinkiniai bus teikiami svarstyti Kalbos komisijai ir skelbiami Terminų banke.


Parengė Alvydas Umbrasas