Spausdinti
, terminologija

Kovo 20 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apvarstyti Energetikos, Žemės ūkio, Aplinkos ministerijų ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

Terminų straipsnių rinkinius sudaro:

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto Nr. 19-2047 terminas (pateikė Energetikos ministerija).
2. Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo VIII-275 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 39, 40, 49 ir 51 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 7¹, 14¹ ir 25³ straipsniais įstatymo projekto terminai (pateikė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba).
3. Keičiami aprobuoti Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto terminai (pateikė Žemės ūkio ministerija).
4. Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto terminai (pateikė Žemės ūkio ministerija).
5. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Maistui skirtų grūdų techninio reglamento ir Maistui skirtų grūdų produktų techninio reglamento patvirtinimo“ projekto terminai (pateikė Žemės ūkio ministerija).
6. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto terminai (pateikė Žemės ūkio ministerija).
7. Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 2, 3, 4, 11 ir 15 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 10¹ straipsniu įstatymo projekto terminai (pateikė Aplinkos ministerija).
8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto terminai (pateikė Aplinkos ministerija).

Atkreiptas dėmesys į taisytinus terminų straipsnius. Pagal pakomisės pastabas pataisytus terminų straipsnių rinkinius nutarta teikti svarstyti Kalbos komisijai.

Parengė Gita Kazlauskaitė