Spausdinti
, terminologija

Spalio 23 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisė apsvarstė Lietuvos banko ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pateiktus Lietuvos Respublikos terminų straipsnių rinkinius.

Terminų straipsnių rinkinius sudaro:
1. Lietuvos banko valdybos pirmininko įsakymo „Dėl Darbo su grynaisiais pinigais ir kitomis vertybėmis Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Lietuvos bankas).
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. liepos 1 d. nutarimo Nr. 709 „Dėl Ikiprekybinių pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Ekonomikos ir inovacijų ministerija).

Parengė Gita Kazlauskaitė