Spausdinti
, leksika
Kovo 16 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Finansų ir Ūkio ministerijų terminijos komisijų Lietuvos Respublikos terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

            Kovo 16 d. Terminologijos pakomisės posėdyje, kuriame dalyvavo pakomisės nariai (A. Auksoriūtė (pirmininkė), J. Gaivenytė-Butler, R. Stunžinas, D. Šilobritaitė) ir Viešosios įstaigos Audito ir apskaitos tarnybos, Finansų ir Ūkio ministerijų atstovai, apsvarstyti šie klausimai:

            1. Viešosios įstaigos Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymo „Dėl 21-ojo verslo apskaitos standarto tvirtinimo“ projekto terminai (pateikė Finansų ministerijos terminijos komisija).

            2. Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projektas (pateikė Ūkio ministerijos terminijos k).

            3. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo projektas (pateikė Ūkio ministerijos terminijos komisija).

             Posėdyje pareikšta pastabų dėl terminų dotacija ir nuosavybės dalis, neprieštarauta ekonomikos terminams:

             dvejopo naudojimo prekės, karinės įrangos gavėjas, karinės įrangos įvežimas, karinė įranga, karinės įrangos eksportas, karinės įrangos importas, karinės įrangos tranzitas, karinės įrangos reeksportas, karinės įrangos pervežimas, karinės įrangos siuntimas, strateginė prekės, karinės įrangos tiekėjas;

              centrinė perkančioji organizacija, įslaptinti darbai, įslaptintos paslaugos, gyvavimo ciklas, įslaptinta įranga, viešojo pirkimo–pardavimo sutartis, darbų viešojo pirkimo–pardavimo sutartis, prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutartis.

Parengė Gita Kazlauskaitė