Spausdinti
, terminologija
2014 m. gegužės 28 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Finansų ministerijos ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

2014 m. gegužės 28 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Lietuvos Respublikos terminų bankui Finansų ministerijos ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pateikti terminai iš šių rengiamų dokumentų:

1. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymo „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ projekto (LR finansų ministerija);

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1480 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės“ pakeitimo“ projekto (LR finansų ministerija);

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje nustatymo principų aprašo patvirtinimo“ projekto (Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija).

Diskutuota dėl terminų (pvz., apskaitos atskyrimas reguliavimo funkcijoms atskirti, reguliavimo apskaitos sistema, nešiklis, geotipas, kapitalas, kapitalo sąnaudos, tinklo topologija) tikslumo, sistemiškumo, derėjimo su apibrėžtimis. Atkreiptas dėmesys į apibrėžčių tautologijas ir kitus trūkumus.

Posėdyje taip pat aptartas UAB „Media House“ pateiktas reklamos rinkos terminų sąrašas. Sutarta, kad jis tvarkytinas, svarstymas atidėtas.

Parengė Alvydas Umbrasas