Spausdinti
, terminologija

Rugsėjo 13 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Teisingumo, Finansų, Susisiekimo ir Energetikos ministerijų pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

Rinkinius sudaro šie terminai:
1. Europos teisės departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos generalinio direktoriaus įsakymo „Dėl nuorodų į Europos Sąjungos teisės aktus pateikimo teisės aktuose rekomendacijų patvirtinimo“ projekto terminai (pateikė Teisingumo ministerija).
2. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymo „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“ projekto terminai (pateikė Finansų ministerija).
3. Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. XII-1709 pakeitimo įstatymo projekto terminai (pateikė Finansų ministerija).
4. Lietuvos Respublikos profesinių pensijų kaupimo įstatymo Nr. X-745 pakeitimo įstatymo projekto terminai (pateikė Finansų ministerija).
5. Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo Nr. VIII-2066 pakeitimo įstatymo projekto terminas (pateikė Susisiekimo ministerija).
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 4 d. nutarimo Nr. 873 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 25 d. nutarimo Nr. 1492 „Dėl Skaitmeninės televizijos diegimo Lietuvoje modelio aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ terminai (pateikė Susisiekimo ministerija).
7. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 3, 7, 9, 37 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo įstatymo projekto terminas (pateikė Susisiekimo ministerija).
8. Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo NR. VIII-1973 2, 5, 7, 9, 20, 21, 25, 31, 37, 38, 39, 45, 46, 47 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo septintuoju¹ skirsniu įstatymo projekto terminai (pateikė Energetikos ministerija).

Atkreiptas dėmesys į taisytinus terminų straipsnius. Pagal pakomisės pastabas pataisytus terminų straipsnių rinkinius nutarta teikti svarstyti Kalbos komisijai.

Parengė Gita Kazlauskaitė