Spausdinti
, terminologija

Pirmajame 2021 metų Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Finansų, Aplinkos, Žemės ūkio ministerijos ir Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

Terminų straipsnių rinkinius sudaro:

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“ pakeitimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Finansų ministerija).
2. Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 2, 7, 7¹, 10, 11² straipsnių ir 2 priedo pakeitimo įstatymo projekto terminų straipsniai (pateikė Aplinkos ministerija).
3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo ,,Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. 3D-25 ,,Dėl Žemės ūkio kilmės etilo alkoholio gamybos techninio reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Žemės ūkio ministerija).
4. Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 2, 4, 7 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-5174(2) terminų straipsniai (pateikė Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija).

Atkreiptas dėmesys į taisytinus terminų straipsnius. Pagal pakomisės pastabas pataisytus terminų straipsnių rinkinius bendru sutarimu nutarta teikti svarstyti Kalbos komisijai.

Parengė Gita Kazlauskaitė