Spausdinti
, terminologija

Vasario 8 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Energetikos, Žemės ūkio ir Užsienio reikalų ministerijų pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

Rinkinius sudaro šie terminai:

1. Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VII-1973 2, 13, 20 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 13¹, 13² straipsniais projekto Nr. XIIP-4551(3) terminai (pateikė Energetikos ministerija).
2. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VII-1881 2, 75 straipsnių, dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir įstatymo papildymo 75¹, 75² straipsniais projekto Nr. XIIP-4550(3) terminai (pateikė Energetikos ministerija).
3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 3D-570 įsakymo „Dėl Valstybinių geodezijos ir kartografijos darbų, valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių valstybinės priežiūros ir kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projekto terminai (pateikė Žemės ūkio ministerija).
4. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos srities „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ įgyvendinimo 2017 metais taisyklių patvirtinimo“ projekto terminai (pateikė Žemės ūkio ministerija).
5. Keičiami aprobuoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos srities „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ įgyvendinimo 2017 metais taisyklių patvirtinimo“ projekto terminai (pateikė Žemės ūkio ministerija).
6. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. 3D-53 „Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 3D-306 „Dėl Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2017-01-26, Nr. 1429) terminas (pateikė Žemės ūkio ministerija).
7. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“ projekto terminas (pateikė Žemės ūkio ministerija).
8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo ir humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto terminas (pateikė Užsienio reikalų ministerija).

Atkreiptas dėmesys į taisytinus terminų straipsnius. Pagal pakomisės pastabas pataisytus terminų straipsnių rinkinius nutarta teikti svarstyti Kalbos komisijai.

Parengė Gita Kazlauskaitė