Spausdinti
, terminologija

Lapkričio 28 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Energetikos, Žemės ūkio, Finansų, Aplinkos ir Krašto apsaugos ministerijų pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

 Terminų straipsnių rinkinius sudaro:

1. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 1-162 „Dėl Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto terminai (pateikė Energetikos ministerija).
2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-256 ,,Dėl Pagrindinių vyno sektoriaus kontrolės ir ryšių palaikymo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto terminas (pateikė Žemės ūkio ministerija).
3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-240 ,,Dėl Vyno produktų lydraščių ir registravimo žurnalų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto terminai (pateikė Žemės ūkio ministerija).
4. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymo „Dėl finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 1K-372 „Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinės kampanijos dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto terminai (pateikė Finansų ministerija).
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Mokestinių ginčų komisijos narių atrankos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto terminai (pateikė Finansų ministerija).
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 972 „Dėl Prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto terminai (pateikė Aplinkos ministerija).
7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. D-762 „Dėl Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto terminas (pateikė Aplinkos ministerija).
8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ projekto terminai (pateikė Krašto apsaugos ministerija).

Atkreiptas dėmesys į taisytinus terminų straipsnius. Pagal pakomisės pastabas pataisytus terminų straipsnių rinkinius nutarta teikti svarstyti Kalbos komisijai.

Parengė Gita Kazlauskaitė