Spausdinti
, terminologija

Lapkričio 18 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Aplinkos, Finansų, Susisiekimo ir Teisingumo ministerijų, taip pat Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

Rinkiniai sudaryti iš šių rengiamų teisės aktų terminų:

1. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymo „Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 1K-433 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 15-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto;
2. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 pakeitimo įstatymo projekto;
3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Užsakovo reikalavimų informacijai, projekto įgyvendinimo plano ir statinio informacinio modeliavimo protokolo patvirtinimo“ projekto;
4. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso pakeitimo įstatymo projekto;
5. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. B1-12 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos sprendimų dėl administracinių poveikio priemonių taikymo priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto.

Pateikta pastabų dėl terminų ir apibrėžčių. Be teisės aktų projektų terminų, posėdyje aptartas asociacijos „Kitoks vaikas“ raštas dėl termino autistiškas žmogus (terminui nepritarta).


Parengė Alvydas Umbrasas