Spausdinti
, terminologija

Vasario 19 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Energetikos, Ekonomikos ir inovacijų, Žemės ūkio ir Susisiekimo ministerijų Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

Terminų straipsnių rinkinius sudaro:

1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 6, 8, 21, 24, 28 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 28¹ straipsniu įstatymo projekto terminų straipsniai (pateikė Energetikos ministerija).
2. Lietuvos Respublikos inovacijų skatinimo fondo įstatymo projekto terminų straipsniai (pateikė Ekonomikos ir inovacijų ministerija).
3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Žemės ūkio ministerija).
4. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. 3D-98 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ termino straipsnis (pateikė Žemės ūkio ministerija).
5. Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo Nr. IX-1905 projekto terminų straipsniai (pateikė Susisiekimo ministerija).

Parengė Gita Kazlauskaitė