Spausdinti
, terminologija

Gruodžio 21 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Finansų ir Ūkio ministerijų, taip pat Lietuvos banko ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

Rinkiniai sudaryti iš šių rengiamų ar jau paskelbtų teisės aktų terminų:

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Profesinės patirties prilyginimo aukštojo mokslo kvalifikacijai ir tai patvirtinančio dokumento išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto;
2. Lietuvos banko vykdomų Eurosistemos pinigų politikos operacijų taisyklių projekto;
3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. B1-1115 „Dėl Pranešimų apie gyvūnų užkrečiamąsias ligas teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo“;
4. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2001 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 465 „Dėl dokumentų dėl nuostolių ir išlaidų, susidariusių likviduojant gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinius, kompensavimo patvirtinimo“;
5. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 2, 14, 25, 61, 68, 110, 131, 145, 156 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projekto.


Pritarta, pavyzdžiui, šiems terminams: darbdavys, profesija, investicinė įmonė, padengtosios obligacijos, juodligė, mėlynojo liežuvio liga, galvijų pleuropneumonija, japoniškais encefalitas, įnosės. Pateikta pastabų dėl kai kurių terminų ir apibrėžčių.

Parengė Alvydas Umbrasas