Spausdinti
, terminologija

Liepos 7 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Sveikatos apsaugos, Ekonomikos ir inovacijų, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

Terminų straipsnių rinkinius sudaro:

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 „Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ pakeitimo“ projekto termino straipsnis (pateikė Sveikatos apsaugos ministerija).
2. Lietuvos Respublikos pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo įstatymo projekto terminų straipsniai (pateikė Sveikatos apsaugos ministerija).
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų priemonės „Turgavietės mokesčio kompensacija“ paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Ekonomikos ir inovacijų ministerija).
4. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 pakeitimo įstatymo projekto terminų straipsniai (pateikė Ekonomikos ir inovacijų ministerija).
5. Keičiami aprobuoti Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 pakeitimo įstatymo projekto terminų straipsniai (pateikė Ekonomikos ir inovacijų ministerija).
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. 998 „Dėl Valstybės paramos prieglobsčio gavėjų integracijai teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija).

 Parengė Gita Kazlauskaitė