Spausdinti
, terminologija

Sausio 22 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisė apsvarstė Finansų, Kultūros ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijų pateiktus Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkinius ir „Bibliotekininkystės, informacijos ir knygotyros (BIK) lietuvių–anglų kalbų terminų žodyno“ terminus.

Terminų straipsnių rinkinius sudaro:

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 634 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Finansų ministerija).
2. Lietuvos Respublikos kultūros politikos pagrindų įstatymo projekto terminų straipsniai (pateikė Kultūros ministerija).
3. Keičiamas aprobuoto Lietuvos Respublikos kultūros politikos pagrindų įstatymo projekto termino straipsnis (pateikė Kultūros ministerija).
4. Keičiamo aprobuoto Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo Nr. VIII-667 2, 10, 15, 23, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 39 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto termino straipsnis (pateikė Ekonomikos ir inovacijų ministerija).

Parengė Gita Kazlauskaitė