Spausdinti
, terminologija

Sausio 20 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

Terminų straipsnių rinkinius sudaro:
1. Lietuvos Respublikos pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymo Nr. XIV-169 termino straipsnis (pateikė Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija).
2. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 4-429 „Dėl Infrastruktūros iki investuotojui suteikto sklypo ribų įrengimo ir (ar) sutvarkymo valstybės lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Ekonomikos ir inovacijų ministerija).
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Ekonomikos ir inovacijų ministerija).
4. Lietuvos Respublikos veterinarinių vaistų įstatymo projekto terminų straipsniai (pateikė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba).

Atkreiptas dėmesys į taisytinus terminų straipsnius. Pagal pakomisės pastabas pataisytus terminų straipsnių rinkinius bendru sutarimu nutarta teikti svarstyti Kalbos komisijai.

Parengė Gita Kazlauskaitė