Spausdinti
, terminologija

Rugsėjo 19 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Aplinkos, Energetikos, Susisiekimo, Teisingumo, Ūkio, Užsienio reikalų, Vidaus reikalų ministerijų, taip pat Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

Rinkiniai sudaryti iš šių rengiamų teisės aktų terminų:

1. Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatymo projekto;
2. Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo Nr. I-1508 2, 4 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto;
3. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr.  XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 17, 20, 20(1), 21, 42 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 63(1) straipsniu ir 15 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto;
4. Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo Nr. VIII-1981 pakeitimo įstatymo projekto;
5. Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymo Nr. IX-1161 pakeitimo įstatymo projekto;
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašo, Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašo ir Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto;
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto;
8. Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymo Nr. IX-1183 2, 12, 13, 15, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto;
9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d.  įsakymo Nr. 684 „Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto;
10. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2,  6(2), 10, 17, 21, 25, 27, 28, 29 straipsnių ir priedo pakeitimo, įstatymo papildymo 21(1), 21(2), 21(3), 21(4), 21(5), 21(6), 29(2), 29(3), 29(4), 29(5), 29(6), 29(7), 29(8) straipsniais ir 6(1) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto;
11. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2018 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 22.3-169 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.4.-2018 „Branduolinės energetikos objektų saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų senėjimo valdymas“ patvirtinimo“;

Pritarta, pavyzdžiui, šiems terminams: humanitarinė krizė, perkeliamojo asmens integracija, kredituojantis eksportuotojas, elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių atskaitinė kaina, sublicencija, teismo ekspertas, pavojingųjų atliekų technologinis srautas.
Pateikta pastabų dėl kai kurių terminų ir apibrėžčių.


Parengė Alvydas Umbrasas