Spausdinti
, terminologija

Vasario 19 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Sveikatos apsaugos, Aplinkos ministerijų ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai ir Lietuvos Respublikos terminų bankui teikiamas R. Šiaučiūno vadovėlio „Keraminių medžiagų cheminė technologija“ terminų sąrašas (pateikė Kauno technologijos universitetas).

Terminų straipsnių rinkinius sudaro:
1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. V-591 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 28:2011 „Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto terminai (pateikė Sveikatos apsaugos ministerija).
2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-279 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 115:2005 „Gydytojas neurologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto terminai (pateikė Sveikatos apsaugos ministerija).
3. Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo projekto terminas (pateikė Sveikatos apsaugos ministerija).
4. Keičiamas aprobuotas Lietuvos Respublikos maisto įstatymo projekto termino straipsnis (pateikė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba).

Atkreiptas dėmesys į taisytinus terminų straipsnius. Pagal pakomisės pastabas pataisytus terminų straipsnių rinkinius nutarta teikti svarstyti Kalbos komisijai.

Parengė Gita Kazlauskaitė