Spausdinti
, terminologija

Sausio 27 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Finansų, Krašto apsaugos, Sveikatos apsaugos ir Teisingumo ministerijų Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

Rinkiniai sudaryti iš šių rengiamų teisės aktų terminų:

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl sveikatinamojo fizinio aktyvumo skatinimo mokymų, skirtų vyresnio amžiaus asmenims, vykdymo savivaldybių visuomenės sveikatos biuruose tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto;
2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. V-926 „Dėl Lietuviškojo SNOMED CT žodyno informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto;
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Galiojančio teisinio reguliavimo poveikio „ex post“ vertinimo metodikos ir ataskaitos formos patvirtinimo“ projekto;
4. Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo Nr. XII-1428 1, 2, 6, 8, 13 straipsnių ir priedo pakeitimo ir papildymo IV(1) skyriumi bei 17 straipsniu įstatymo;
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo įgyvendinimo“ projekto;
6. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 pakeitimo įstatymo projekto.

Pateikta pastabų dėl terminų ir jų apibrėžčių. Pagal pastabas pataisyti terminų rinkiniai bus teikiami aprobuoti Kalbos komisijai ir skelbiami Terminų banke.


Parengė Alvydas Umbrasas