Spausdinti
, terminologija

Spalio 16 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje svarstyti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos, Susisiekimo ir Krašto apsaugos ministerijos terminų straipsnių pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.Terminų straipsnių rinkinius sudaro:
1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. B1-136 „Dėl Gyvūnų vežėjų leidimų išdavimo tvarkos aprašo ir Vežamų gyvūnų prižiūrėtojų kompetencijos pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba).
2. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymo „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.7-2019 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos licencijomis reguliuojamos veiklos su branduolinėmis ir daliosiomis medžiagomis sauga“ patvirtinimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija).
3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. liepos 19 d. įsakymas Nr. 3-347 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 3-81 „Dėl Kelių šviesoforų įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ terminų straipsniai (pateikė Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija).
4. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 10, 13, 22 ir 23 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 22¹ straipsniu įstatymo projekto termino straipsnis (pateikė Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija).
5. Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo Nr. I-1623 pakeitimo įstatymo projekto terminų straipsniai (pateikė Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija).

Parengė Gita Kazlauskaitė