Spausdinti

Birželio 12 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos, Aplinkos ministerijos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos ir Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai ir Kauno technologijos universiteto pateiktas vadovėlio „Europos Sąjungos vidaus rinkos teisė“ terminų straipsnių rinkinys.

 Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkinius sudaro:
1. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymo „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.-2019 „Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų techninė priežiūra, stebėjimas ir patikrinimai“ projekto terminai (pateikė Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija).
2. Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo projekto terminai (pateikė Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija).
3. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 2, 3, 12 straipsnių, IV skyriaus antrojo skirsnio pakeitimo, papildymo 61 straipsniu ir IV skyriaus trečiojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (pateikė Aplinkos ministerija).
4. Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymo Nr. VIII-529 2 ir 9 straipsnių pakeitimo, papildymo 111 straipsniu ir 111 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto terminas (pateikė Aplinkos ministerija).
5. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2, 27, 28 ir 45 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto terminai (pateikė Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija).

Parengė Gita Kazlauskaitė