Spausdinti
, terminologija

Gruodžio 4 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisė apsvarstė Ekonomikos ir inovacijų, Kultūros, Sveikatos apsaugos ministerijų ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos pateiktus Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkinius.

Terminų straipsnių rinkinius sudaro:

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 13 d. nutarimo Nr. 498 „Dėl valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo optimizavimo“ pakeitimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ projekto terminų straipsniai (pateikė Ekonomikos ir inovacijų ministerija).
2. Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo Nr. VIII-667 2, 10, 15, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 39 ir 40 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 31 straipsniu terminų straipsniai (pateikė Ekonomikos ir inovacijų ministerija).
3. Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo Nr. X-1478 1, 2, 3, 5, 9, 12, 15, 21, 50, 51, 58, 59, 63, 64 straipsnių, 6 priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 21 straipsniu projekto terminų straipsniai (pateikė Ekonomikos ir inovacijų ministerija).
4. Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatymo Nr. VIII-870 pakeitimo įstatymo projekto terminų straipsniai (pateikė Ekonomikos ir inovacijų ministerija).
5. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymo „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.7-2019 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos licencijomis reguliuojamos veiklos su branduolinėmis ir daliosiomis medžiagomis sauga“ patvirtinimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcija).
6. Lietuvos Respublikos kultūros politikos pagrindų įstatymo projekto terminų straipsniai (pateikė Kultūros ministerija).
7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. V-1347 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 168:2019 „Gydytojas vaikų reumatologas“ patvirtinimo“ terminų straipsniai (pateikė Sveikatos apsaugos ministerija).
8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 169:2019 „Gydytojas burnos, veido ir žandikaulių chirurgas“ patvirtinimo projekto terminų straipsniai (pateikė Sveikatos apsaugos ministerija).
9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Dienos estetinės chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Sveikatos apsaugos ministerija).
10. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Ambulatorinių estetinės chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Sveikatos apsaugos ministerija).

Parengė Gita Kazlauskaitė