Spausdinti
, terminologija

Balandžio 22 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės nuotoliniame posėdyje apsvarstyti Žemės ūkio ministerijos, Ekonomikos ir inovacijų, Aplinkos, Energetikos, Finansų ir Susisiekimo ministerijų pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

Terminų straipsnių rinkinius sudaro:
1. Keičiami aprobuoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1999 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. 383 „Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos sodo augalų dauginamosios medžiagos ir sodo augalų kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ terminai (pateikė Žemės ūkio ministerija).
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 326 „Dėl Lietuvos Respublikos kandidatų į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Ekonomikos ir inovacijų ministerija).
3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. D1-778 „Dėl Reikalavimų techninio komposto, techninio raugo ir stabilato kokybei ir naudojimui patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Aplinkos ministerija).
4. Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo projekto terminų straipsniai (pateikė Energetikos ministerija).
5. Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo Nr. I-1508 2, 3, 4, 6 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto termino straipsnis (pateikė Finansų ministerijos).
6. Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 3 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto termino straipsnis (pateikė Susisiekimo ministerija).

Parengė Gita Kazlauskaitė