Spausdinti
, terminologija

Liepos 1 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės nuotoliniame posėdyje apsvarstyti Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

Terminų straipsnių rinkinius sudaro:
1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Skubiosios telemedicinos paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Sveikatos apsaugos ministerija).
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Strateginės komunikacijos nacionalinio saugumo srityje koordinavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija).
3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro „Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto termino straipsnis (pateikė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija).

Parengė Gita Kazlauskaitė