Spausdinti
, terminologija

Kovo 10 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisė apsvarstė Sveikatos apsaugos ir Aplinkos ministerijų pateiktus Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkinius.

Terminų straipsnių rinkinius sudaro:

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Mobiliųjų psichologinių krizių įveikimo komandų veiklos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Sveikatos apsaugos ministerija).
2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros specialistų mokymo ir (ar) kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo ir derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Sveikatos apsaugos ministerija).
3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. D1-2 „Dėl Gaminant ir naudojant biodegalus, skystuosius bioproduktus ir lyginamąjį iškastinį kurą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikio apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Aplinkos ministerija).

Posėdyje taip pat pradėti svarstyti Lietuvos Respublikos terminų bankui parengti R. Subačienės, R. Budrionytės, I. Kamarauskienės, V. Lakio, D. Raziūnienės, V. Savicko, K. Senkaus, D. Tamulevičienės vadovėlio „Apskaitos ir audito pagrindai“ terminų straipsniai (pateikė Vilniaus universitetas).

Atkreiptas dėmesys į taisytinus terminų straipsnius. Pagal pakomisės pastabas pataisytus terminų straipsnių rinkinius bendru sutarimu nutarta teikti svarstyti Kalbos komisijai.

Parengė Gita Kazlauskaitė