Spausdinti
, terminologija

Lapkričio 11 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės nuotoliniame posėdyje apsvarstyti Sveikatos apsaugos, Aplinkos, Žemės ūkio ir Ekonomikos ir inovacijos ministerijų pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

Terminų straipsnių rinkinius sudaro:

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. V-2571 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. V-130 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 89:2006 „Gydytojas alergologas ir klinikinis imunologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo“ terminų straipsniai (pateikė Sveikatos apsaugos ministerija).
2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. D1-817 „Dėl Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro naudojimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Aplinkos ministerija).
3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Finansinių priemonių, įgyvendinamų Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos lėšomis, administravimo taisyklių patvirtinimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Žemės ūkio ministerija).
4. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-512 „Dėl duomenų apie grūdus ir aliejinių augalų sėklas teikimo“ pakeitimo projekto terminų straipsniai (pateikė Žemės ūkio ministerija).
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo ir Licencijų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto termino straipsnis (pateikė Ekonomikos ir inovacijų ministerija).
6. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Gerosios laboratorinės praktikos principų aprašo patvirtinimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Ekonomikos ir inovacijų ministerija).

Atkreiptas dėmesys į taisytinus terminų straipsnius. Pagal pakomisės pastabas pataisytus terminų straipsnių rinkinius bendru sutarimu nutarta teikti svarstyti Kalbos komisijai.

Parengė Gita Kazlauskaitė