Spausdinti
, terminologija

2017 m. kovo 8 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Aplinkos, Žemės ūkio, Teisingumo ir Sveikatos apsaugos ministerijų pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.


Rinkinius sudaro:

1. Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 2, 4, 5, 7, 8, 13, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto terminai (pateikė Aplinkos ministerija).
2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 3D-378 „Dėl Pieno gaminių intervencinio pirkimo, sandėliavimo ir pardavimo administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto terminai (pateikė Žemės ūkio ministerija).
3. Lietuvos Respublikos komercinių paslapčių teisinės apsaugos įstatymo projekto terminai (pateikė Teisingumo ministerijos LRTB terminų straipsnių rinkinys Nr. 2824).
4. Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto terminai (pateikė Sveikatos apsaugos ministerija).

Atkreiptas dėmesys į taisytinus terminų straipsnius. Pagal pakomisės pastabas pataisytus terminų straipsnių rinkinius nutarta teikti svarstyti Kalbos komisijai.

Parengė Gita Kazlauskaitė