Spausdinti
, leksika
Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Aplinkos, Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos, Ūkio ministerijų terminijos komisijų Lietuvos Respublikos terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai ir Lietuvos standarto „Mašinų sauga. Žmogaus fizinis darbingumas. 1 dalis. Terminai ir apibrėžtys“ projektas. Neprieštarauta terminams „teritorijos vystymas“, „verslo asistentas“...

           Terminologijos pakomisės posėdyje, kuriame dalyvavo pakomisės nariai (J. Gaivenytė-Butler, A. Smilgevičius, D. Šilobritaitė) ir Aplinkos, Socialinės apsaugos ir darbo, Ūkio ministerijų, Lietuvos standartizacijos departamento, Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos atstovai, apsvarstyti šie klausimai: 

           1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo projekto terminai (pateikė Aplinkos ministerijos terminijos komisija).

           2. Lietuvos Respublikos Europos darbo tarybų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto terminai (pateikė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos terminijos komisija).

           3. Lietuvos standarto „Mašinų sauga. Žmogaus fizinis darbingumas. 1 dalis. Terminai ir apibrėžtys“ projektas (pateikė Lietuvos standartizacijos departamentas).

           4. Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 2, 6, 15 ir 41 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto terminai (pateikė Sveikatos apsaugos ministerijos terminijos komisija).

            5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Verslo asistento veiklos nuostatų patvirtinimo“ projekto terminai (pateikė Ūkio ministerijos terminijos komisija).

 

              Posėdyje neprieštarauta terminams teritorijos vystymas, specialusis derybų komitetas, kvapų kontrolės komisija, verslo asistentas.

 

Parengė Gita Kazlauskaitė