Spausdinti
, leksika
Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Aplinkos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų terminijos komisijų Lietuvos Respublikos terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos pateiktas šarvų ir jų dalių pavadinimų sąrašas (pritarta terminams „plokštiniai šarvai“, „antpetis“, „skydelis“, „kaklatinklis“ ir kt.).

Balandžio 13 d. Terminologijos pakomisės posėdyje, kuriame dalyvavo pakomisės nariai (A. Smilgevičius, D. Šilobritaitė, R. Stunžinas), Aplinkos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos atstovai, apsvarstyti šie klausimai:

1. Europos Komisijos paklausimas dėl termino angl. environmental dumping lietuviško atitikmens.
2. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto terminai (pateikė Aplinkos ministerijos terminijos komisija).
3. Lietuvos Respublikos šeimos politikos pagrindų įstatymo projekto terminai (pateikė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos terminijos komisija).
4. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos pateiktas šarvų ir jų dalių pavadinimų sąrašas.

 

Posėdyje nutarta siūlyti vartoti termino angl. environmental dumping lietuvišką atitikmenį aplinkosauginis dempingas.

Pritarta šiems lietuviškiems šarvų ir jų dalių pavadinimams:

PLOKŠTINIAI ŠARVAI (angl. plate armour, vok. Plattenpanzer, lenk. zbroja płytowa):
kaklatinklis (angl. aventail, vok. Helmbrünne, pranc. camail),
antsmakris (angl. bevor, buviger, vok. Halsberge, lenk. obojczyk),
(šarvinė) apykaklė, sin. goržetas (angl. gorget, vok. Ringkragen, it. gorgioera, pranc. hausse-col);
rankų šarvai:
antpetis (angl. spaulder, pauldron),
skydelis (angl. besegew, basegew, rondel),
antžastis (angl. rerebrace),
antdilbis (angl. vambrace),
antalkūnis (angl. counter).

KIRASA (angl. cuirass, vok. Küraß, pranc. cuirasse):
antkrūtinis, sin. krūtinšarvis (angl. breastplate),
antnugaris, sin. nugaršarvis (angl. backplate),
(šarvinis) sijonėlis (angl. fauld),
antklubis (angl. tasset),
antpilvis (angl. placard, plackart),
skydelis (angl. rondel),
pažastinė (angl. gousset);
kojų šarvai:
antblauzdis (angl. greave),
antkelis (angl. poleyn),
antšlaunis (angl. cuisse),
šarvabatis, sin. sabatonas (angl. sabaton, pranc. soleret, vok. Eisenschuh, Panzerschuh, isp. escarpe),
sparneliai (angl. wings).

PLOKŠTELINIAI ŠARVAI (angl. coat of plates, pair of plates, vok. Plattenrock):
brigantina (angl. brigandine, vok. Brigantine, pranc. brigandine, it. brigantina, isp. brigantina, lenk. brygantyna),
lameliaras (angl. lamellar armour, vok. Lamellenpanzer, lenk. zbroja lamelkowa, pancerz lamelkowy),
žvyniniai šarvai (angl. scale armour, vok. Schuppenpanzer, lenk. zbroja łuskowa).

Parengė Gita Kazlauskaitė