Spausdinti
, terminologija

Gruodžio 12 d. Terminologijos pakomisė apsvarstė Aplinkos, Kultūros ministerijų ir Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos pateiktus Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkinius ir J. Deltuvos, Ž. Rudžionio, V. Vaitkevičiaus, D. Vaičiulynienės vadovėlio „Statybinė medžiagotyra“ terminus.

Terminų straipsnių rinkinius sudaro:
1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Povandeninių impulsinių triukšmų registravimo ir tų duomenų teikimo povandeninių impulsinių triukšmų registrui, kurį administruoja Tarptautinė jūrų tyrinėjimo taryba, tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto terminai (pateikė Aplinkos ministerija).
2. Valstybinių jubiliejų ir kitų sukakčių minėjimo koncepcijos pakeitimo projekto terminai (pateikė Kultūros ministerija).
3. Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto terminai (pateikė Sveikatos apsaugos ministerija).
4. Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo Nr. VIII-1185 2, 20, 20¹, 25, 31, 32, 63, 75 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2939 terminai (pateikė Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija).

Atkreiptas dėmesys į taisytinus terminų straipsnius. Pagal pakomisės pastabas pataisytus terminų straipsnių rinkinius nutarta teikti svarstyti Kalbos komisijai.

Parengė Gita Kazlauskaitė